Analys och strategi: tråkiga ord som ger kul effekt på sista raden

Att skaffa rätt karta är själva nyckeln för att hitta fram i det snåriga kommunikationslandskapet. Då slipper du ta onödiga omvägar och slösa bort dina resurser på fel saker, medan konkurrenterna retsamt seglar förbi på rätt kurs. Love at work är seniora konsulter med lång erfarenhet av kommunikation och sociala  medier. Vi hjälper dig med långsiktiga strategier som alltid är konkreta och utgår från “action” – det ger ditt företag och varumärke försprång på marknaden.

Kanalanalys

I det nya medielandskapet skaffar alla smarta företag och varumärken koll på egna och förtjänade kanaler. Kort och gott därför att det är utgångspunkten för trovärdig, kostnadseffektiv  kommunikation. Ta Love at work till hjälp för att göra en inventering av kanalerna runt ditt företag/varumärke.

Webbstrategier

Love at work har lång erfarenhet av att jobba med digital kommunikation, och med vår webbstrategi så får du ännu större utväxling på alla dina digitala aktiviteter. Arbetet med att ta fram en webbstrategi för ditt varumärke innehåller flera olika steg:

  • Nulägesanalys – Hur ser situationen ut just nu, vad vill dina användarna ha för information och kommunikation, finns det eventuella problem som behöver adresseras för att uppnå satta mål?
  • Målsättning och syfte – Vi tar fram långsiktiga mål för webbaktiviteter för att skapa nytta både i den egna organisationen och för kunderna.
  • Kartläggning av varumärkets digitala ekosystem – I vilka kanaler finns varumärket idag, var finns fans och användare och vilka är connectors.
  • Prioritering och selektering av kanaler – I vilka kanaler ska vi fokusera vår energi och våra insatser och vilka ska vi välja bort

Love at work tar sen fram förslag på både långsiktiga aktiviteter och kortsiktiga, taktiska åtgärder utifrån de slutsatser vi tillsammans kommit fram till under processen.

Innehållsstrategi

Content is still king. Halleluja säger vi, faktum är att innehållet blir viktigare och viktigare i all modern kommunikation. Det gäller att ha något intressant att berätta för att människor ska lyssna. Det gäller att vara sann, äkta och bjuda på oväntad kunskap, helst något som är unikt och sticker ut i bruset. Envägskommunikation som struntar i dialog göre sig icke besvär i dagens medielandskap. Vi hjälper dig och ditt företag med en konkret inriktad innehållsstrategi som svara på frågorna Vad ska vi berätta? Var ska vi berätta det? När? Hur? Varför?

Innehållsstrategi är en del av produkten Storylab, utan föreläsning och workshop.

Creative Commons - Non commercial, personal use, by attribution

Den här sidan använder temat LOVEATWORK Prime, designat och utvecklat av Loveatwork AB.