Sanna berättelser är som ett fingeravtryck: omöjliga att kopiera

Vi lever efter en enkel sanning: nämligen att all kommunikation, all marknadsföring och allt arbete i sociala medier måste utgå från en sann, intressant och relevant story. Den får gärna överraska och bjuda på ny kunskap och nya insikter. För de allra flesta företag och platser är det inte så lätt att identifiera vilka berättelser som är värda att lyfta fram i den egna kommunikationen. Helt enkelt för att man så snabbt blir hemmablind. Därför erbjuder vi en produkt som vi kallar Storylab.

Ett storylab är en gemensam workshop, där vi tillsammans med kunden går på djupet för att identifiera intressanta ämnen, teman och personer relevanta för er bransch och ert varumärke. Syftet är att  bygga upp en innehållsstrategi som svarar på frågorna Vad ska vi säga, var ska vi säga det och hur ska vi säga det.

Love at works storylab är uppbyggd i tre steg:

  • Del 1 – Föreläsning
    Vi börjar dagen med en inspirerande och kunskapsbyggande föreläsning om omvärldstrender, det moderna medielandskapet, sociala medier och det kommunikativa ekosystemet.
  • Del 2 – Workshop
    Vi jobbar tillsammans med er för att identifiera berättelser, teman, personer och ämnen som är relevanta för er bransch och ert varumärke, vi identifierar ert kommunikativa ekoststem och hittar viktiga connectors som hjälper till att sprida budskapet i sina egna nätverk.
  • Del 3 – Validering och rapportering
    Vi validerar allt material från workshop:en och gör en innehållsstrategi anpassad för era behov och förutsättningar. Detta strategidokument fungerar sen som ett underlag för kommande kommunikationsaktiviteter.
Creative Commons - Non commercial, personal use, by attribution

Den här sidan använder temat LOVEATWORK Prime, designat och utvecklat av Loveatwork AB.