Att skaffa rätt karta är själva nyckeln för att hitta fram i det snåriga kommunikationslandskapet. Då slipper du ta onödiga omvägar och slösa bort dina resurser på fel saker, medan konkurrenterna retsamt seglar förbi på rätt kurs. Love at work är seniora konsulter med lång erfarenhet av kommunikation och sociala  medier. Vi hjälper dig med långsiktiga strategier som alltid är konkreta och utgår från “action” – det ger ditt företag och varumärke försprång på marknaden.

 

Verktyg som hjälper ditt varumärke

Med Love at Works varumärkeskompass så hjälper vi små och stora företag att hitta riktning och titta framåt. I en workshop arbetar vi tillsammans utifrån vår process för att tillsammans identifiera vad varumärket står för, hur det ser ut och hur det låter. Varumärkeskompassen hjälper er att komma framåt, och blir grunden för fortsatt arbete.


Vi jobbar också med mer riktade uppdrag där vi arbetar utifrån
befintliga strategier, gör analyser och tar fram verktyg som ger effekt.

Webbstrategi

Love at work har lång erfarenhet av att jobba med digital kommunikation, och med vår webbstrategi så får du ännu större utväxling på alla dina digitala aktiviteter. Arbetet med att ta fram en webbstrategi för ditt varumärke innehåller flera olika steg med en komplett analys av behov, syfte och åtgärder.

Kanalanalys

I det nya medielandskapet skaffar alla smarta företag och varumärken koll på egna och förtjänade kanaler. Kort och gott därför att det är utgångspunkten för trovärdig, kostnadseffektiv kommunikation. Vi hjälper dig göra en inventering av kanalerna runt ditt företag/varumärke.

Innehållsstrategi

Content is still king. Halleluja säger vi, faktum är att innehållet blir viktigare och viktigare i all modern kommunikation. Det gäller att ha något intressant att berätta för att människor ska lyssna. Det gäller att vara sann, äkta och bjuda på oväntad kunskap, helst något som är unikt och sticker ut i bruset. Envägskommunikation som struntar i dialog göre sig icke besvär i dagens medielandskap. Vi hjälper dig och ditt företag med en konkret inriktad innehållsstrategi som svara på frågorna Vad ska vi berätta? Var ska vi berätta det? När? Hur? Varför?

Trendrapport och analys

Att ha koll på omvärlden är affärskritiskt för att inte hamna på efterkälken, vi är vana att arbeta med trender och göra analyser på hur aktuella trender för just din bransch påverkar ditt företag och ditt varumärke. 


Bloggat om strategi