Vem representerar dig? Sponsring, samarbeten och stereotyper.

Att dra nytta av en känd person som ambassadör för sitt varumärke är en välbeprövad strategi som använts i kommunikationssammanhang i många decennier. Tänk Nike och Michel Jordan som exempel. I dagens kommunikationssamhälle uppstår nya möjligheter och fallgropar inom det här området. Kopplingen mellan varumärke och person kan vara starkare än någonsin för ett inredningsföretag och en bloggare inom inredningstrender som nått en ansenlig följarkrets i sociala medier. Men just sammanhanget och hur vi kommunicerar ett visst innehåll kan vara värt att beakta. Kommer publiken reagera positivt eller negativt på att bloggaren i fråga lyfter fram vårt varumärke? Det är viktigare än någonsin att hitta en winwin-situation där relationen och koppling är naturlig – annars riskerar det de facto köpta utrymmet uppfattas som köpt i en negativ bemärkelse. Vi är fortfarande i företeelsens linda där produkter och tjänster marknadsförs av påverkare i sociala medier som instagram och snapchat – så det gäller att tänka efter både en och två gånger.

När man kombinerar sitt varumärke med ett annat – som i fallet med en känd person, eller egentligen alltid annars också, bör man tänka både en och två gånger på om det finns en gemensam värdegrund och om samarbetet kommer uppfattas som ärligt. Ibland kan det vara starkare att hitta en person som kanske ännu inte är känd för massorna, men som levererar precis det som man vill att varumärket ska kommunicera. Åhléns i sin senaste kampanj väcker varma känslor och ger styrka till sitt varumärke genom att göra just detta på ett inkluderande sätt som jag tror många kan identifiera sig med. Det är sympatiskt och inspirerande. 

fta kan kända personer också representera en viss stereotyp som är värd att beakta i kommunikationen. Kanske är det smartare att gå tvärt emot det förväntade och hitta ett helt nytt sätt att nå fram till sina målgrupper. Smart kommunikation når längre. Ett trevligt exempel på detta är HelloFlo som angriper ämnet mens på ett annorlunda sätt i sina filmer. Betydligt mer sympatiskt än skuttande kvinnor i vita kläder om ni frågar mig. Och betydligt mer respektfullt mot målgruppen.