Design av Windows-app för Polarbröd

polarbrod-app-webb
polarbrod-app-webb

Vi har fått det stora nöjet att tillsammans med vår partner Evado utveckla och designa en säljstödsapp för Polarbröd.

Appen byggs på Evados app-plattform, som Love at Work hjälpt till att bygga upp, utvecklingen kommer att ske i tre faser med planerad driftsättning av första versionen under januari 2014. I fas två och tre kommer ytterligare funktioner att adderas, bland annat möjlighet att via app-plattformen nå b2b-kunder med kampanjer och erbjudanden.

Love at Work kommer att jobba tillsammans med teamet på Evado och leverera design, grafik och usability för Polarbröds säljstödsapp.

För mer info om hur vi jobbar med usability och app-design, kontakta mig på lars.huring@loveatwork.se