Ny webbplats för Invest in Norrbotten

investinnorrbotten-screenshot  

Vi har under hösten arbetat med att färdigställa en ny webbplats för Invest in Norrbotten, en organisation som arbetar med att locka stora utländska investerare och företag till vårt län.

Uppdraget var klart och tydligt: ta fram en enkel teknisk plattform och en struktur som gör att vi kan fokusera på innehållet på webbplatsen. Invest in Norrbotten vill lyfta företag och personer som verkar och arbetar i regionen, och genom dem, bekräfta fördelarna och utvecklingspotentialen i Norrbotten. Vi har intervjuat nyckelpersoner inom de fokusområden som Invest in Norrbotten arbetar med: energi, gruvor och big data. Vi har även adderat ytterligare tre områden med stor utvecklingspotential: turism, stadsomvandling och tester i kallt klimat, där vi just nu håller på att göra intervjuer och sammanställa innehållet.

Göran och Jörgen på Invest in Norrbotten ville också ha en webbplats som inte kräver kontinuerliga uppdateringar med snabba nyheter, utan i stället jobba med lite mer långsiktigt, kvalitativt och genomarbetat innehåll som håller under en längre tid och också kan fungera i andra sammanhang där de har behov av att presentera länet.

Projektet har varit väldigt lyckat, och vi fortsätter tillsammans med Invest in Norrbotten och deras samarbetspartners att utveckla både webbplatsen och regionen!

Kolla in den nya webbplatsen på www.investinnorrbotten.se

Vill du veta mer om hur vi jobbar med innehåll och kommunikation på ett mer redaktionellt sätt, så hör gärna av dig!