Kommunikationsguide för besöksnäringen i Sverige

Kommunikationsguide
Kommunikationsguide

Under året som gått, har Love at work, på uppdrag av och i nära samarbete med VisitSweden, utvecklat Besöksnäringens kommunikationsguide för destinationen Sverige. Den sammanfattar VisitSwedens alla strategier och verktyg för internationell kommunikation och marknadsföring av Sverige och svarar på frågorna:

  • Vem ska vi prata med?
  • Vad ska vi berätta?
  • Hur marknadsför vi Sverige?
  • Var kommunicerar vi?

Kommunikationsguiden är ett redskap för hela Sveriges besöksnäring, att använda i det dagliga arbetet med att attrahera ännu fler utländska gäster att besöka vårt land.

Love at work har även genomfört två lyckade pilotprojekt: med Jämtland Härjedalen Turism och Swedish Lapland Tourism, i syfte att regionanpassa kommunikationsguiden. Nu erbjuds övriga turistdestinationer i Sverige möjligheten att göra regionala anpassningar och skräddarsy kommunikationsguiden utifrån sina egna förutsättningar. Ytterligare fyra regioner är på gång och vi hoppas att fler nappar på detta unika erbjudande. Love at work kommer att fortsätta vara ”spindeln i nätet” med ansvar att hjälpa Sveriges turistdestinationer med det regionala innehållet.

Ella presenterar kommunikationsguiden på Academy of Swedish Lapland
Ella presenterar kommunikationsguiden på Academy of Swedish Lapland

VisitSweden har gjort ett oerhört viktigt strategiskt arbete som gynnar hela Sveriges besöksnäring. I samband med Swedish Lapland Academy i juni var Love at work med och presenterade arbetet med kommunikationsguiden för våra medlemmar. Att guiden tar avstamp i gemensamma strategier som hela landets besöksnäring delar, stärker oss som region och Sverige som destination på den internationella arenan. Nu fortsätter vi växa med siktet inställt på de utmanande fördubblingsmålen som pekas ut i den nationella strategin för besöksnäringen, säger Annika Fredriksson, VD, Swedish Lapland Tourism.

VisitSweden har publicerat hela kommunikationsguiden på sin webb.