Varumärkeshandbok för Luleå Näringsliv

Under hösten har vi arbetat med en ny varumärkesplattform för Luleå Näringsliv. Precis innan jul höll vi en varumärkesworkshop tillsammans med alla grymma, passionerade och drivna medarbetare på bolaget. Och nu idag har vi äntligen fått presentera resultatet för hela gänget: Ella visar Playbook:en

själva varumärkeshandboken, eller Playbooken, som vi har valt att kalla den, inspirerad av sportens värld. Den ringar in Luleå Näringslivs personlighet och kärnvärderingar, erbjudande, målgrupper och konkurrenter. Varumärkeshandboken innehåller även en tydlig varumärkeshierarki, som hjälper Luleå Näringsliv att hålla sig på rätt kurs nu när verksamheten är mitt inne i en stark, expansiv fas. (Facebook har ju flyttat till stan).

Luleå Näringsliv - Playbook 2013 Vi hade ett behov av att bli tydligare, både internt och externt. Som en effekt av Facebooketableringen här på orten agerar Luleå Näringsliv numer på helt nya arenor, både nationellt och internationellt. Varumärkesarbetet som Love at work har hjälpt oss med gör att vi har en gemensam utgångspunkt som beskriver Luleå Näringsliv och hur vi ska agera. Vi är stolta över vår nya playbook och kommer använda den som ett verktyg för att fortsätta utveckla tillväxt och affärer i Luleå, säger Matz Engman, vd, Luleå Näringsliv.