En växande näring

Screen Shot 2013-02-13 at 16.06.24

Nu är den klar: Stina Almkvists rapport om de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Luleå och Piteå. Vi ger den fem Love at work-hjärtan så här dagen innan alla hjärtans dag.

Varför då? Jo, därför att den ger en tydlig bild av nuläget i vår bransch: en bransch som är i stark tillväxt, med nya sätt att driva affärer i nätverk och nya sätt att kommunicera. Ett kvitto på att vi står mitt i ett paradigmskifte, där Norrbottens näringsliv breddas. Det inspirerar och ger oss som entreprenörer och kreatörer en känsla av att ”yes, nu jävlar”!

I rapportens slutsatser föreslår Stina åtta utvecklingsområden för att ytterligare stärka KKN:

  • Det behövs fler fysiska mötesplatser
  • Strukturer för labb där man under snabba former får testa idéer i skarpt läge
  • Kopplat till labbverksamhet behövs utvecklings- och riskkapital
  • Kompetensutveckling både i form av utbildningar och konferenser/mötesplatser
  • Fortsatta satsningar på mentorskap
  • Utbyte med andra kreativa noder, både nationellt och internationellt
  • Lokomotivsatsningar - satsningar på branscher som tex spelbranschen, som kan tillföra energi till KKN
  • Utveckla dialogen mellan KKN och andra branscher

På creativenodes.se kan ni läsa rapporten i sin helhet