Design och arkitektur ger tillväxt i besöksnäringen

https://www.youtube.com/watch?v=d2ZsQKyAPjc Under hösten har vi på uppdrag av Svensk Industridesign/Centek gjort en dokumentation av utvecklingsprogrammet Turistanläggningars Form och Funktion. Resultatet finns nu publicerat på SVIDs webbplats: information om programmet, inspiration, intervjuer med anläggningsägare runt om i Sverige och filmer från tre anläggningar i Norrbotten som gått programmet. Love at work har varit ansvariga för utveckling av allt innehåll, struktur på webbplatsen och idé för intervjuer och filmer.

Under vårvintern kommer det också bli en längre film som beskriver projektet.

Besök webbplatsen Turistanläggningars form och funktion

Filmerna är producerade av Fotograf Paulina